Choď na obsah Choď na menu
 


Činnosť a rôzne aktivity nášho DHZ

Naša činnosť je zameraná hlavne na :

1. Zásahu - schopnosť

2. Protipožiarna preventíva

3. Asistencia pri zvýšenom nebezpečenstve vzniku požiaru

4. Výcvik - školenia-kurzy

5. Ako sa stať členom DPO

6. Športová aktivita

7. Kultúrno-spoločenská činnosť

8. Brigády - rekonštrukcia hasičskej zbrojnice I. etapa, II. etapa

9. Výročná členská schôdza

 

Naša DHZ má v súčastnosti 131 členov z toho 44 žien, priemerný vek členskej základni je 48 rokov.

4. februára 2017 boli zvolení do výboru DHZ týto členovia:

Beránek Dušan - predseda

Jarábek Vladimír ml.- podpreseda-veliteľ

Škvarka Ľubomír - tajomník

Pecníková Monika - zapisovateľka

Hudecová Žaneta - hospodárka- pokladníčka

Zigler Marek- hlavný preventívar

Povinský Ľubomír-  strojník,vodič

Kollár Martin - strojník,vodič

Jarábek Jozef  - člen  

Tokárová Janka - členka

Ďurica Jozef - člen

Jarábek Vladimír st- člen

Tokár Michal- člen

Kmetík Vladimír - člen

Knopp Štefan - člen

Zachar Matej - člen 

Revízna komisia:

Ing. Blaškovičová Mi - predseda

Urich Milan - člen

Palovič Slavomír - člen

 

 

TOPlist