Choď na obsah Choď na menu
 


DHZ v  Štefultove bol založený 1.5.1904 z iniciatívy rímsko-katolíckeho farára Jozefa Hlavatého a komisára Ľudovíta Mannera. Prvým predsedom bol Jozef Hlavatý, veliťelom Ľudovít Manner, tajomnik Imrich Paško. Zbor mal pri založení jedného zakladajúceho, 86 činných a 10 podporujúcich členov.

Obrázok  

 

 

 

 

 

 

 V  roku 1904 dostal zbor od mesta Banská Štiavnica štvorkolesovú striekačku, zároveň mestská rada rozhodla, že zbor dostane každý rok 150 korún na hasičskú výzbroj. Činnosť zboru sa dobre rozvíjala až do obdobia I. svetovej vojny. Značná časť členov musela odísť na front a až do roku 1917 zbor nevyvíjal žiadnu činnosť. 20.júla 1917 sa zboru ujal Ján Gréč, ktorý zabezpečil aspoň vedenie veliteskej agendy. 19.mája 1919 bol za veliteľa zboru zvolený Michal Majerský. Vroku 1920 mal zbor 47 členov a 9. mája bola znova vytvorená " Floriánska pokladnica .

Obrázok

V roku 1927 bola zo skladu bývalej šachty Štefan zriadená hasičská strážnica s troma miestnosťami. Stavebný materiál na prestavbu zabezpečil veliteľ zboru Michal Majerský. 

 

1930-poziarnici-stefultov-maria-findrich.-maria-sulc..jpg

 

V roku 1930 dostal zbor od banskoštiavnického okresného veliteľstva novú štvorkolesovú striekačku a v roku 1939 si zbor zakúpil motorovú striekačku a 20 metrov hadíc. V tomto období zbor absolvoval ročne v priemere  4-6 cvičení a počet činných členov nepresiahol 49 a podporujúcich 65. V tomto období sa od členov vyžadovala vysoká morálka, zodpovednosť a
slušné vystupovanie na verejnosti.

V 30-tych rokoch fungoval v rámci hasičského zboru aj samaritánsky oddiel.
V roku 1930 bol založený ohňopolicajný dozor, ktorý mal za úlohu okrem
dohliadania na vznik požiarov aj dohľad nad poriadkom v obci a
kontroloval obecného trubača.
V roku 1935 bola založená branná výchova pre mladých budúcich hasičov.
V roku 1937 bola prevedané rekonštrukcia budovy hasičskej strážnice.
Urobila sa veža, nové omietky a vydláždil sa sklad.
21.mája  1939 bola pri slávnostnej svätej omši vysvätená aj nová
motorová striekačka.

 

V roku 1940 za vrchného župného veliteľa bol menovaný Michal Majerský.
Na jeho miesto a funkciu veliteľa DHZ v Štefultove prevzal Rudolf
Debnárik.

 

2. mája 1943 na valnom zhromaždení miestny farár Martin Csanyi navrhol
postavenie kaplnky pri hasišskej zbrojnici.

 

V roku 1945 bola socha sv. Michala, ktorá stála pri hasičskej strážnici prerobená na sochu sv. Floriána - patróna hasičov.Obrázok

 

27.mája 1945 sa uskutočnila vysviacka sochy sv. Floriána.

 

Po druhej svetovej vojne opäť hasičský zbor sa borí s problémami.
Posledná zápisnica z valného zhromaždenia je z dátumu 13.apríla 1947.
Z ďalšieho obdobia sa záznamy nedochovali.
1950 ukončil svoju funkciu veliteľa dobrovoľného hasičského
(požiarneho) zboru Rudolf Debnárik. Funkcie predsedu sa potom ujal
Vincent Dobrovič. (Do vtedy predseda bola len čestná funkcia, vždy bol
hlavný veliteľ. Po roku 1950 hlavným je predseda.)
1957-1960 predseda Karol Ličko

 

Obrázok  V roku 1958 sa zlúčili DHZ v Sitnianskej s DHZ v Štefultove.
V roku 1958 sa DHZ  doplnilo o vozidlo Praga RN spolu aj s hasičskou
striekačkou.

 

1960-1968 predseda František Voštiar
1968-1972 predseda Juraj Nociar
1972-1982 predseda Alfonz Libo (členská základňa sa rozšírila na počet
členov 160).
1982-1992 predseda Štefan Tomčík

 

 

 

1.februára 1992 sa stal predsedom Otto Hrušovský.

Obrázok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od tohto dňa sa
začala viesť aj nová kronika.
24.mája 1992 bola slávnostná Sv. omša pri príležitosti ukončenia prestavby
hasičskej zbrojnice. Tejto oslavy sa zúčastnili aj členovia DHZ z
družobnej obce Brestovany.

4. mája 1994 boli oslavy 90. výročia vzniku DHZ.

 

5.2.1999 - 4.2.2002 bol predseda pán Buzalka Anton. 

 

V roku 2002 - sa stal predseda pán Ďurica Jozef.

 

sv.-florian---premalovanie-1--dokonc.-006.jpg

 

6.mája 2004 boli oslavy 100. výročia založenia DHZ

 

2005

Jarné záplavy spôsobili,  že na niektorých miestach v dolnej časti sa vylial štefultovský potok zo svojho koryta

2006

V roku 2006 boli v miestnej časti Štefultov zaznamenané dva požiare, horela hospodárska budova a komín rodinného domu.

2007

V roku 2007 mal DHZ 153 členov.

15. septembra sa konala hasičská súťaž o pohár primátora mesta Banská Štiavnica

 na Suchom Tajchu.

2008

V roku 2008 mal DHZ 148 členov.

V tomto roku dlhoročný člen DHZ v Štefultove Michal Tokár získal dve významné ocenenia. Najvyššie vyznamenanie Dobrovoľnej požiarnej ochrany, titul- Zaslúžilý člen DPO SR a Výročnú cenu mesta.

Bola zakúpená nová hasičská striekačka.

24. februára, členovia DHZ zasahovali pri požiari trávnatého porastu v lokalite Zadné pažite.

1. mája, zásluhou Vladimíra Jarábeka st., bola spustená internetová stránka DHZ.

Dňa 3. mája sa uskutočnili tradičné oslavy svätého Floriána.

2009

V roku 2009 mal DHZ 143 členov. Najstaršia členka Františka Ličková oslávila v tom roku 100 rokov.

V roku 2009 sa uskutočnila prvá etapa rekonštrukcie Hasičskej zbrojnice, opravila sa vežička, zakúpili sa nové hodiny, inštalovala sa nová siréna, prerobila sa sanita. Mestský úrad na rekonštrukciu poskytol 6700 € (201844 Sk), veľa prostiedkov poskytli sponzori a dobrovoľníci.

16.5. 2009 sa usporiadali oslavy k sviatku sv. Floriána a k príležitosti 105. výročia založenia dobrovoľného hasičského zboru. Slávnostne bola odovzdaná a požehnaná rekonštrukcia hasičskej zbrojnice.

Nečakaná vianočná povodeň zasiahla stredné Slovensko. 25. decembra DHZ zasahoval pri ohrození veľkej vody na Štefultovskom potoku a hasiči sa zapojili  do odčerpávania vody z pivnice Kultúrneho domu.

V roku 2009 (20. júna) športové družstvo zaznamenalo vynikajúci úspech na územnom kole hasičskej súťaže okresov Banská Štiavnica, Žiar nad Hronom a Žarnovica, kde obsadilo 1. miesto.

2010

V roku 2010 mal DHZ 136 členov.

V tomto roku sa ukončila 2. etapa rekonštrukcie hasičskej zbrojnice. Vymenili sa okná, rekonštruoval sa systém vykurovania, opravila sa kancelária.

15.5. 2010  sa uskutočnili oslavy k sviatku sv. Floriána.

V tomto roku DHZ Štefultov vybojovalo prvé miesto v Sitnianskej hasičskej lige Liga PPS 12.

  4.7. 2010 sa konala súťaž o Putovný pohár primátora mesta Banská Štiavnica.. Tejto súťaži sa zúčastnilo 16 družstiev mužov a 1 družstvo žien.

 

2011

V roku 2011 mal DHZ 131 členov. V tomto roku sa vykonala oprava sochy sv. Floriána pri hasičskej zbrojnici. 

2014

 „110 rokov DHZ Štefultov“

      História Dobrovoľného hasičského zboru v Štefultove presahuje vek ľudského života, veď v tomto roku si štefultovskí hasiči pripomenuli už 110. výročie založenia. 110 rokov uplynulo od čias, čo bol z iniciatívy vtedajšieho rímsko-katolíckeho kňaza, Jozefa Hlavatého, dňa 1. mája roku 1904 založený DHZ Štefultov.

 

img_0211.jpg

Toto vzácne výročie, spojené s oslavou sviatku sv. Floriána, patróna hasičov, sme si pripomenuli v sobotu 10. mája 2014 pred hasičskou zbrojnicou v Štefultove. Oslavy sa začali tradične slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval pán farár Norbert Ďurdík, pri soche sv. Floriána, prerobenej v roku 1945 zo sochy sv. Michala. Okrem samotných členov a sympatizantov DHZ sa týchto osláv zúčastnili i pozvaní hostia - zástupcovia ÚzV DPO Žiar nad Hronom, samosprávy mesta Banská Štiavnica, Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom a samozrejme aj zástupcovia susedných DHZ Svätý Anton, Banská Štiavnica, Banský Studenec a Štiavnické Bane.  Slávnostnú atmosféru umocnilo, okrem krásneho májového počasia, i odovzdanie ďakovných listov a stužiek vernosti niektorým členom DHZ Štefultov. Dôkazom toho, že i samospráva nášho mesta si cení prácu štefultovských dobrovoľných hasičov bola chvíľa, keď predseda DHZ prevzal  z rúk primátorky Mgr. Nadeždy Babiakovej ďakovný list.

 

110 rokov je dlhý čas, počas ktorého DHZ Štefultov dosiahol mnoho úspechov, podieľal sa na požiarno-taktických cvičeniach, organizácii a spoluorganizácii kultúrnych či športových podujatí, zbor viedol a naďalej vedie svojich členov a ostatných ľudí prostredníctvom preventívno-výchovnej činnosti k tomu, aby sa zamedzilo požiarom. Aj za tieto a iné zásluhy mu bolo počas osláv  od Prezídia DPO SR udelené  vyznamenanie za Mimoriadne zásluhy.

Po slávnostnej svätej omši, príhovoroch a oceneniach pokračovala voľná zábava pred hasičskou zbrojnicou. Prítomní mohli nahliadnuť do dejín našej DHZ cez vystavené fotografie, či spracovanú fotoknihu, posilniť sa pečeným prasiatkom p. Veselovského, alebo výborným gulášom z dielne Miška Tokára, zahasiť smäd, no i zatancovať si pri melódiách Jána Kružlica so svojou kapelou.

Všetkým tým, ktorí sa zaslúžili o usporiadanie a dôstojný priebeh týchto osláv, patrí naše veľké poďakovanie. Ďakujeme samozrejme aj sponzorom, bez ktorých by oslavy 110-ročnici boli určite  ťažšie zvládnuteľné, sú nimi: Mgr. Nadežda Babiaková, JUDr. Dušan Lukačko, Vladimír Slezák, prom. práv., Autoservis Jutoma, s. r. o. – p. Juraj Debnár, Magic Computers, a. s., Winer – Stanislav Kuka, Autocenter – Štefan Jevoš, Requiem p. Luptáková, Píla Rybníka p. Ďuriga, LN TRADE, s. r. o. p. Erneková, Kominárstvo p. Toryský, Záhradkárstvo Dužina p. Halaj, Coop Jednota, s. d., Drevbyt Jozef Blaškovič, Rotobalance p. Palovič, Kvety p. Štronerová, LP Stavmix p. Pelachy, BSpol p. Buzalka, p. Štefan Mičura, MSM Dom p. Ďurica, AVG Group, a. s., Pekáreň Anton Antol, Mgr. Pavol Balžanka, Autoservis – Radovan Hikl, Diela a Dielka p. Ladziansky, p. Andrej Hudec, Rekonbau, s. r. o., STK p. Krátky, p. Ladislav Bertnáth, Branislav Peták – Perla, p. Miloš Pikala, p. Ján Cibula, p. Martin Szegéň, Milan Babiak- Bato, p. Marián Adamský, p. Miroslav Nemec, Fotoatelier Cengel, Arlek p. Kurucová, Pe-Ma p. Pauko, Zámočníctvo Rückschloss.

Monika Pelachyová 

-o-

2015

„Oslava sviatku svätého Floriána v Štefultove“

 

      Svätého Floriána, patróna hasičov a záchranárov, sme si v Štefultove uctili aj v tomto roku, a to v sobotu 9. mája 2015 o 17,00 hodine. Keďže počasie malo takmer aprílový charakter, dažďové kvapky nám nedovolili zúčastniť sa slávnostnej svätej omši, tak ako to po mnohé roky býva zvykom, priamo pod holým nebom, pri soche nášho patróna. Svätú omšu na počesť sv. Floriána celebroval pán farár Mgr. Norbert Ďurdík v kostole sv. Anny v Štefultove. Tohto slávnostného aktu sa zúčastnili i pozvaní hostia, medzi ktorými bol pre nás a celý dobrovoľný hasičský zbor v Štefultove snáď najvzácnejší hosť, prezident Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky p. PhDr. Ladislav Pethö s manželkou a ďalší hostia: riaditeľka Územného výboru DPO Žiar nad Hronom p. Mária Putišová s manželom, podpredseda ÚzV DPO Žiar nad Hronom a veliteľ DHZ Svätý Anton p. Anton Jusko, starosta obce Banský Studenec p. Pavol Santoris, veliteľ DHZ Banský Studenec p. Alojz Baláž a členovia výboru DHZ Banský Studenec p. Štefan Maguľa a DHZ Svätý Anton p. Michal Kružlic. Odbitím osemnástej hodiny sa i počasie umúdrilo a tak po slávnostnej svätej omši pokračovali oslavy procesiou k soche sv. Floriána. Svoj príhovor predniesol predseda nášho DHZ p. Jozef Ďurica, s nádhernou „fajermanskou“ básňou z vlastnej tvorby vystúpil p. Milan Štencl, člen DHZ Štefultov a nakoniec sa slova ujal náš čestný hosť, prezident DPO SR p. Ladislav Pethö, ktorý svojimi milými a povzbudivými slovami ukončil tohtoročnú oficiálnu časť osláv sviatku svätého Floriána.

img_0066.jpg

      V tanečnom rytme hudobnej skupiny p. Jána Kružlica a pri výbornom guláši hlavného gulášmajstra Miška Tokára, oslavy pokračovali pri hasičskej zbrojnici až do neskorých večerných hodín.

     Tak, ako to vo svojej kázni spomenul pán farár i prezident DPO SR vo svojom príhovore, to najdôležitejšie, prečo sa svätý Florián stal patrónom hasičov je jeho charakter a odvaha. Vernosť svojmu presvedčeniu a obeta vlastného života je to, čo robí svätého Floriána dôstojným patrónom hasičov a záchranárov. A aj preto dodržujeme tradíciu a oslavujeme každoročne jeho pamiatku.

Autor článku: Monika Pecníková

 

SLÁVNOSTNÉ ODOVZDANIE VOZIDLA IVECO DAILY 

V nedeľu 23. Augusta 2015 sa u nás konala mimoriadna udalosť, na ktorú sme netrpezlivo čakali. Vo večerných hodinách nám bolo slávnostne odovzdané hasičské vozidlo IVECO DAILY a protipovodnový vozík. Na slávnostnom odovzdaní sa zúčastnili významní predstavitelia Slovenskej republiky a to predseda NR SR Peter Pellegríni, podpredseda vlády a minister vnútra SR Robert Kalinák, podpredseda NR SR Miroslav Číž, prezident Hasičského a záchranného zboru SR Alexander Nejedlý, predseda ÚzV v Žiari nad Hronom Vladimír Slezák a ostatní ctení hostia. Pred nastúpenou hasičskou jednotkou podal veliteľ DHZ Vladimír Jarábek ml hlásenie ministrovi vnútra Robertovi Kalinákovi potom nasledovali príhovory hostí a primátorky mesta Banská Štiavnica, ktorá v príhovore uviedla: je nám cťou a radosťou, že môžeme prebrať vozidlo IVECO DAILY, ktoré sa stane súčasťou a nevyhnutým pomocníkom DHZ Banská Štiavnica – Štefultov. Potom nasledovalo odovzdanie kľúčov od Roberta Kalináka veliteľovi Vladimírovi Jarábekovi ml. S aktom požehnania techniky miestnym p. farárom Norbertom Ďurdíkom nasledovalo postriekania techniky šampanským od ministra, primátorky a veliteľa. Na tejto slávnosti sa zúčastnil spevácky zbor Štiavničan a milo prekvapil náš člen DHZ Milan Štencl jeho básničkou.

FOTO : https://dhzstefultov.estranky.sk/fotoalbum/slavnostne-odovzdanie-iveca/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPlist

 

 

Náhľad fotografií zo zložky 100. výročie založenia DHZ Štefultov