Choď na obsah Choď na menu
 


 

 ROK 2012

Dňa 9. júna náš výbor DHZ usporiadal zájazd do Štúrova, počasie sa ako tak vydarilo, takže spokojnosť  od účastníkov zájazdu bola veľká. V tejto tradícii by sme chceli pokračovať aj v budúcnosti. Aj tohto roku bol veľký záujem o toto podujatie. FOTO

 

sturovo-005.jpg

 

 

Oslavy svätého Floriána, patróna hasičov, na Štefultove

oslavy-sv.-floriana-2012-061.jpg 

 

Dňa 5.5.2012 sa konali v DHZ Štefultov oslavy sv. Floriána – patróna hasičov. Oslavy sa začali sv. omšou, ktorú celebrovali náš pán farár Mgr. Norbert Ďurdík

Pozvanie na naše oslavy prijali zástupca primátorky mesta Banská Štiavnica JUDr Dušan Lukačko. Ako ďalších hostí sme privítali, veliteľa Územého výboru DPO v Žiari nad Hronom prom. právnika Vladimíra Slezáka, zasúžilého člena DPO Matúša Havrana, požiarneho technika mesta Banská Štiavnica Jozefa Borského, zástupcov Dobrovoľného hasičského zboru Banský Studenec pod vedeným Zuzany Sanktorisovej a zástupcu DHZ Svätý Anton Jána Skarbu

Po svätej omši mal príhovor k našim členom aj nečlenom a vzácnych hostí náš predseda DHZ Jozef Ďurica, po príhovore nasledovalo odovzdanie vyznamenania pre členov našej DHZ.

Medaily za vernosť dostali: 60 rokov - pán Eduard Mýtto, 50 rokov - pán Michal Tokár a pani Ľudmila Psotná, 40 rokov – pán Urych Milan a pán Lamper František, 10 rokov – Bosák Jozef.

Medaily za príkladnú prácu dostali títo členovia: Jarábek Vladimír ml., Dušan Beránek, Knopp Štefan, Zachar Matej, Kollár Martin, Kmetík Vladimír, Henžel Peter, Henžel František a Maruniak Michal 

Potom sa zástupca primátorky mesta  pán Dušan Lukačko v príhovore poďakoval všetkým za výbornú činnosť nášho Dobrovoľného hasičského zboru. A zároveň prisľúbil ďalšiu podporu v našej činnosti.

Oficiálna časť osláv bola ukončená a keďže nám počasie prialo, mohlo nasledovať občerstvenie, dobrú chuť všetkým prítomným zaželal náš guláš majster Miško Tokár. K dobrej nálade nám zahrala hudobná skupina Slavomíra Paloviča

 

Výbor DHZ Banská Štiavnica – Štefultov ďakuje všetkým ktorý sa podieľali na uskutočnení týchto osláv, veľká vďaka patrí  sponzorom ktorí prispeli na činnosť nášho Dobrovoľného hasičského zboru.   

 

SPONZORI

 

Magic Computers Firma 

Winer p. Kuka Stanislav

Autocenter p. Jevoš Štefan

REQUIEM p. Šaková

Píla Rybníky p. Ďuriga Robert

LN TRADE s.r.o. p. Erneková Valika

Kominárstvop. Toryský Milan 

Záhradkárstvo na Majeri 

DEEL nákl. dopr. p. Lupták Libor

JEDNOTA spotr. Družstvo 

Autoservis Jutoma p. Debnár Juraj 

Drevbyt p. Blaškovič Jozef

Rotobalance p. Palovič Slavomír 

Kvety p. Štronerová 

Pálenica p. Kašiar Jozef

Stavebniny p. Pelachy Ľubomír 

Mestský úrad B. Štiavnica 

Montáž okien p. Buzalka Stanislav 

p. Mičura

p. Potančok Maroš 

p.Slavomír a  Michal Ďuricovci 

AVG Group a.s. Vlkanová

p. Jozef Maruniak 

Pekáreň Anton Antol

Reštaurácia pod Galériou, p. Barák Rudolf

Všetkým patrí srdečná vďaka. 

Výbor DHZ Banská Štiavnica, Štefultov

 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

 

ROK 2011

 

 V Štefultove sme oslavovali sviatok Svätého Floriána – patróna hasičov.

 

Ako každý rok, tak aj tento sme si uctili sviatok hasičov. Za príjemného počasia sa oslavy začali ako tradične, svätou omšou, ktorú celebroval náš pán farár Mgr. Norbert Ďurdík. Ešte pred svätou omšou pán farár vysvätil našu sochu Sv. Floriána po jej oprave a potom dal slovo nášmu predsedovi Jozefovi Ďuricovi aby predniesol slávnostný príhovor. Kázeň od nášho pána farára bola zameraná hlavne na posolstvo osoby Sv. Floriána. Po svätej omši pozval náš predseda Jozef Ďurica všetkých prítomných na posedenie pri dobrom guláši, ktorí pripravil Miško Tokár aj z jeho partiou. K tomu všetkému, k dobrej nálade vyhrávala kapela Jána Kružlica. Takže sviatok sme oslávili ako sa patrí. Za to všetko sa naše DHZ musí poďakovať hlavne sponzorom, ktorí prispeli, a nie len na tieto oslavy ale aj na činnosť našich športových hasičov, bez ktorých by sme sa v tomto roku nezaobišli. Ďakujeme! Poďakovanie patrí aj členom nášho DHZ, ktorý obetovali čas na obnove sochy Sv. Floriána a na príprave tejto udalosti! Veľká vďaka patrí pani Mgr. Heleny Chovanovej za majstrovské dielo pri premaľovaní  Sv.Floriána

 

 

SPONZORI

 

MIRADOR – Svetlík Dušan a Ľubomír

MAGIC ComputersFirma

WINER p. Kuka Stanislav

AUTOCENTER – p. Jevoš Štefan

REQUIEM – p. Šaková

PÍLA RYBNÍKY – p. Ďuriga Robert

LN TRADE s.r.o. – p. Erneková Valika

KOMINÁRSTVO – p. Toryský Milan

STAVEBNÉ PRÁCE – p. Ďurica Slavomír a Michal

STAVEBNÉ REMESLÁ – p. Tóth Richard

SKLAD PIVA p. Cigľan

HUDEC Andrej

Farby – laky Sásik Robert

Diela a dielka, Ladziansky Ivan

Záhradkárstvo na Majeri

STAVASTA

Cengel Brano

Piliar Jaroslav

Holý Peter

Peták – Perla

DEEL – Nákladná doprava, Lupták Libor

JEDNOTA – Spotrebné družstvo

Autoservis Jutoma – Debnár Juraj

Jozef Blaškovič – Drevbyt

Slavomír Palovič – Rotoblance

Pani Štronerová – Kvety

Kašiar Jozef – Pálenica

Jakubík Michal

Pelachy Ľubomír – Stavebniny

Combin Banská Štiavnica s.r.o.

 

Dobrovoľný hasičský zbor v Štefultove vám veľmi pekne ďakuje!

 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

 

 Rok 2010

 

Dňa 15.5.2010 sa konali v DHZ Štefultov oslavy sv. Floriána – patróna hasičov. Oslavy sa začali sv. omšou, ktorú celebrovali náš pán farár Mgr. Norbert Ďurdík a dekan mestskej farnosti Banská Štiavnica Mgr.Miloš Pikala

Pozvanie na naše oslavy prijali primátor mesta Banská Štiavnica pán Ing. Balžanka Pavol a zástupca primátora pán Ing. Čabák Juraj

Po svätej omši mal príhovor k našim členom aj nečlenom a vzácnych hostí náš tajomník DHZ Jarábek Vladimír, v príhovore spomenul v krátkosti históriu našej DHZ,  plány do budúcnosti a poďakovanie za podporu zo strany mestského zastupiteľstva a sponzorov.

Potom sa primátor mesta Pavol Balžanka v príhovore poďakoval všetkým ktorí sa podieľali na rekonštrukcii našej hasičskej zbrojnice. A zároveň prisľúbil ďalšiu podporu v našej činnosti.

Oficiálna časť osláv bola ukončená a nasledovalo občerstvenie, dobrú chuť všetkým prítomným zaželal náš gulážmajster Miško Tokár a k dobrej nálade nám hrala hudobná skupina Marcela Paloviča

Aj keď nám počasie veľmi neprialo, veríme že kto sa zúčastnil tejto akcie, odchádzal z týchto osláv spokojný.

 
Výbor DHZ Banská Štiavnica – Štefultov ďakuje všetkým ktorý sa podieľali na uskutočnení týchto osláv, vďaka patrí aj sponzorom ktorí prispeli na činnosť nášho DHZ.   
 
Sponzori:
 
ROTOBLANCE s.r.o. – p. Palovič Slavomír
JEDNOTA – spotrebné družstvo
MIRADOR – bratia Svetlíkovci
BLARAZÍNY p. Balážfy Karol
MAGIC Computers
AKUTRADE Auder
AUTOSERVIS JUTOMA – Debnár Juraj
PRIKON - p. Gregánová
ROTEX – Štroner Peter
RACIO p. Luptáková Darina
Firma WINER p. Kuka Stanislav
AUTOCENTER – p. Jevoš Štefan
p. MURGAČ Radislav – Auto klampiar, lakovanie
p. CHOVANEC Miroslav – stolárske práce
REQUIEM – p. Šakový Stanislav
U PALA – p. Podobná Slávka
PÍLA RYBNÍKY – p. Ďuriga Robert
REMESLO – Polóňová Lýdia
TIDLY ENERGI s.r.o. – p.Tynkovanová
LN TRADE s.r.o. – p. Erneková Valika
KOMINÁRSTVO – p. Toryský Milan
STAVEBNÉ PRÁCE – p. Ďurica Slavomír
STAVEBNÉ REMESLÁ – p. Tóth Richard
SKLAD PIVA p. Cigľan
RP BAU – bratia Hrušovský
p. MARUNIAK Jozef
p. ŠURKA Miroslav
p. HUDEC Andrej
 
Všetkým patrí srdečná vďaka.
 
Výbor DHZ Štefultov

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rok 2009

Oslavy sv. Floriána a 105. výročie založenia nášho DHZ

DHZ v Štefultove, dňa 16.5.2009 usporiadal oslavy k sviatku sv. Floriána a k pri príležitosti 105. výročia založenia nášho Dobrovoľného hasičského zboru. Zároveň bola slávnostne ukončená I. etapa rekonštrukcie hasičskej zbrojnice.
Oslavy sa začali sv. omšou, pred ktorou mal príhovor k našim členom aj nečlenom a k vzácnym hosťom náš predseda Jozef Ďurica. Omšu celebrovali náš farár Mgr. Norbert Ďurdík a dekan banskoštiavnického dekanátu Mgr.Miloš Pikala

 

Obrázok

 
Pozvanie na naše oslavy prijali primátor mesta Banská Štiavnica pán Mgr. Pavol Balžanka, viceprezident DPO SR prof. Ing. Anton Osvald, CSc., predseda Územného výboru pán Ing. Jozef Perina, riaditeľka ÚzV.Mária Putišová , pán Jozef Putiš člen predsedníctva ÚzV, požiarny technik Mesta Banská Štiavnica pán Jozef Borský, poslankyňa MsZ v Banskej Štiavnici Ing. Miriam Blaškovičová.

 

Obrázok


Pred prestrihnutím pásky, primátor mesta mal príhovor, v ktorom sa poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na rekonštrukcii hasičskej zbrojnice. A zároveň prisľúbil ďalšiu podporu v našej činnosti.

 

 

Obrázok


Po tomto akte pán farár požehnal hasičskú zbrojnicu a hasičskú techniku.

 

ObrázokOficiálna časť osláv bola ukončená a nasledovalo občerstvenie. Dobrú chuť všetkým prítomným zaželal náš guláž-majster Miško Tokár a k dobrej nálade nám hrala hudobná skupina Janka Kružlica.
Veríme, že kto sa zúčastnil tejto akcie, odchádzal z týchto osláv spokojný.
 
Výbor DHZ Banská Štiavnica – Štefultov ďakuje všetkým, ktorí sa podieľali na uskutočnení týchto osláv, vďaka patrí aj sponzorom, ktorí prispeli na činnosť nášho DHZ.  

 

Obrázok

 

 

 

   Viac FOTO tu!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rok 2008

 Obrázok

Dňa 3. mája 2008 sa uskutočnili oslavy S. Floriána. Po peknej Sv. Omši, ktorú slúžil náš kňaz Miloš Pikala, nasledovala zábava pri živej hudbe pána Marcela Paloviča a k tomu všetkému výborný guláš Miška Tokára, to všetko vytvorilo peknú atmosféru tohto - ročných osláv Sv. Floriána. 

Na oslavách sa zúčastnil aj predseda Územného výboru DPO pán Ing. Perina Jozef  s manželkou.

 

 

Obrázok

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dňa 31.mája 2008 pri príležitosti osláv MDD naše súťažné družstvo predviedlo ukážku požiarneho útoku. Oslavy sa konali na Suchom tajchu.

 

 

Obrázok

_____________________________________________________________________________

Zájazd

Dňa 21. júna náš výbor DHZ usporiadal zájazd do Štúrova, počasie sa vydarilo, takže spokojnosť bola od účastníkov veľká. V tejto tradícii by sme chceli pokračovať aj v budúcnosti. Aj tohto roku bol veľký záujem o toto podujatie.

 

Obrázok