Choď na obsah Choď na menu
 


Výsledky - Krajské kolo - Sebechleby 2013

 

Kategória: DORASTENCI

Názov DHZ

Okres

Štafeta 8x50m

požiarny útok

súčet

umiest.

České Brezovo

LC

88,47

36,97

125,44

4.

Strelníky

BB

88,32

N

xxx

5.

Bartošova Lehôtka

ZH

83,99

20,7

104,69

1.

Jasenie

BR

87,95

20,37

108,32

2.

Kružno

RS

79,97

31,04

111,01

3.

Kategória: DORASTENKY

Sielnica

ZV

92,31

21,77

114,08

1.

Vlkanová

BB

92,75

25,69

118,44

2.

Svätý Anton

ZH

90,43

56,33

146,76

3.

Kategória : MUŽI

Banská Štiavnica - Štefultov

ZH

80,73

16,93

97,66

6.

Príbelce

VK

81,16

19,69

100,85

8.

Revúčka

RA

75,84

15,29

91,13

1.

Hronsek

BB

75,75

16,79

92,54

3.

Čerenčany

RS

74,31

17,29

91,6

2.

Polomka I.

BR

81,8

18,39

100,19

7.

Lackov

KA

76,82

16,07

92,89

4.

Poltár

LC

75,36

20,57

95,93

5.

Budča

ZV

87,73

19,99

107,72

9.

Kategória: ŽENY

Čerenčany

RS

87,78

24,2

111,98

2.

Trnavá Hora - Jalná

ZH

91,28

68,58

159,86

6.

Málinec

LC

94,47

26,66

121,13

4.

Budča

ZV

87,06

20,42

107,48

1.

Šalková

BB

91,88

21,12

113

3.

Hontianske Nemce

KA

94,57

29,83

124,4

5.